Scan mijn huis
Icon Scan
Wil je al onze cookies?! 🍪

Wij gebruiken cookies om ons platform te verbeteren. Geef hieronder je voorkeuren aan en wij plaatsen alleen de juiste cookies.

Noodzakelijke cookies

Analytische onpersoonlijke cookies die noodzakelijk zijn voor de werking van het platform en onze dienstverlening.

Statistieken cookies

Gedragsinformatie die wij nodig hebben om te zien hoe HomeZero gebruikt wordt op de manier zoals wij zelf hebben bedacht.

Marketing cookies

Cookies om jou als bezoeker beter te begrijpen en je persoonlijke informatie te tonen die alleen voor jou relevant is.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Privacybeleid HomeZero

PRIVACYVERKLARING

Zodra je onze website homezero.nl bezoekt of contact met ons opneemt, ontvangen we informatie over jou. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we met die informatie doen. We gaan altijd zorgvuldig met je informatie om en slaan die veilig op. Heb je vragen of wil je weten welke informatie we van je hebben, neem dan contact op met ons. We kunnen deze privacyverklaring aanpassen als we dat nodig vinden. We raden je daarom aan om deze privacyverklaring regelmatig te bekijken, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent. Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 18 september 2023 .
 
Inhoudsopgave
1. Wanneer pas je deze privacyverklaring toe?
2. Wie gebruikt je gegevens?
3. Van wie gebruiken we gegevens?
4. Hoe komen we aan je gegevens?
5. Welke gegevens van je gebruiken we?
6. Waarvoor gebruiken we je gegevens?
7.  Hoelang bewaren we je gegevens?
8. Met wie delen we je gegevens?
9. Waar slaan we je gegevens op?
10. Hoe veilig zijn je gegevens bij ons?
11. Wat mag je van ons vragen?
12. Welke regels gelden voor deze privacyverklaring?
13. Welke cookies gebruiken we?
14. Wat doen we met gegevens van minderjarigen?
15. Heb je een vraag over deze privacyverklaring?
 
1. Wanneer pas je deze privacyverklaring toe?
Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die we verwerken en op alle domeinen die aan ons gerelateerd zijn. Het gaat hier om de persoonsgegevens van iedereen die weleens contact met ons heeft gehad of onze website heeft bezocht, zoals bezoekers, klanten en zakelijke contactpersonen. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot jou als individu, zoals je naam, telefoonnummer, IP-adres, klantnummer of surfgedrag. Wil je meer weten over persoonsgegevens, kijk dan op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.
 
2. Wie gebruikt mijn gegevens?
HomeZero is verantwoordelijk voor de website homezero.nl en daarmee de verantwoordelijke organisatie voor het gebruik van je persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring. De volledige gegevens zijn:
HomeZero
Koepelplein 1 (unit 353)
2031 WL Haarlem
KvK-nummer 89315065
 
3. Van wie gebruiken we gegevens?
We verwerken de persoonsgegevens van iedereen die contact met ons heeft gehad of onze website heeft bezocht. Dit zijn onder meer bezoekers, particuliere klanten, zakelijke klanten en contactpersonen van onze partners.

4. Hoe komen we aan je gegevens?
We krijgen de gegevens rechtstreeks van jou zodra je:
•                onze website bezoekt
•                een account aanmaakt
•                gegevens invult op onze website
•                contact opneemt met ons via mail, telefoon of op andere manier
 
5. Welke gegevens gebruiken we van je?
We maken gebruik van de volgende gegevens:
•                voor- en achternaam
•                adresgegevens
•                e-mailadres
•                telefoonnummer
•                betaalgegevens
•                fotomateriaal
•                locatiegegevens
•                gegevens over jouw activiteiten op onze website
•                gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
•                internetbrowser en apparaat type
•                overige persoonsgegevens die je actief verstrekt (bijvoorbeeld door een profiel op onze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch)
 
6. Waarvoor gebruiken we je gegevens?
We gebruiken je persoonsgegevens alleen voor het doel waar we die voor mogen gebruiken:
•                we gebruiken je gegevens omdat we je als klant de beste service willen geven en we dat zonder die informatie niet kunnen doen
•                we gebruiken je gegevens omdat we een centrale administratie bijhouden, marketingactiviteiten verrichten, fraude willen voorkomen en bestrijden en                  de gegevens gebruiken voor risicobeheersing
•                we hebben van jou je toestemming gekregen om je persoonsgegevens te gebruiken
 
7. Hoelang bewaren we je gegevens?
We bewaren je persoonsgegevens zo lang als we dat volgens de wet mogen dan wel moeten doen en zo lang als nodig is voor het doel waarvoor we je gegevens gebruiken. Daarna bewaren we je gegevens alleen voor statistische doeleinden en om eventuele klachten of juridische zaken af te handelen. Wil je meer weten over hoelang we specifieke gegevens van je bewaren, neem dan contact met ons op.
 
8. Met wie delen we je gegevens?
We kunnen je persoonsgegeven delen met anderen. We doen dit alleen als:
•                je klant bij ons bent
•                dat noodzakelijk is om bijvoorbeeld onze centrale administratie bij te houden, marketingactiviteiten te verrichten, fraude te willen voorkomen en                  bestrijden en om aan risicobeheersing te doen
•                we van jou je toestemming hebben gekregen om je persoonsgegevens te gebruiken

HomeZero verkoopt jouw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. HomeZero blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
 
9. Waar slaan we je gegevens op?
We verwerken je gegevens binnen de Europese Economische Ruimte (EER). Dit houdt in dat we ook je gegevens binnen de EER opslaan. Heb je hierover vragen, neem dan gerust contact met ons op.
 
10. Hoe veilig zijn je gegevens bij ons?
We hebben er veel aan gedaan om je gegevens zowel organisatorisch als technisch zo goed mogelijk te beveiligen. We hebben onze systemen en verschillende communicatiemiddelen beveiligd om ervoor te zorgen dat je gegevens niet in de handen van anderen terechtkomen. Je gegevens zijn dus veilig bij ons. Ook zorgen we ervoor dat je gegevens alleen worden gebruikt door mensen die daar van ons toestemming voor hebben gekregen. Heb je vragen over de specifieke manier van beveiligen, neem dan contact met ons op. Wanneer we je gegevens delen met anderen, dan zijn zij ook verplicht om daar met dezelfde zorg mee om te gaan als wij. Merk je dat dit niet zo is, laat het ons ook weten.
 
11. Wat mag je van ons vragen?
Omdat we persoonsgegevens van je gebruiken, heb je verschillende rechten. Deze rechten zetten we hieronder voor je op een rijtje. Een aantal dingen kun je overigens ook zelf regelen in jouw account.
 
Recht op informatie
We moeten je op een begrijpelijke en heldere manier uitleggen wat we met je gegevens doen en welke controle je daarover hebt. Daarom leggen we in deze privacyverklaring uitgebreid uit welke gegevens we van je verzamelen en hoe we met je gegevens omgaan.
 
Recht op inzage
Je mag ons altijd vragen om je gegevens die we van je hebben in te zien.
 
Recht op correctie
Je mag ons vragen om je gegevens te laten corrigeren als deze niet juist of onvolledig zijn.
 
Recht om bezwaar te maken
Je mag bezwaar maken tegen de verwerking van je gegevens als je het niet eens bent met de manier waarop we met je persoonsgegevens omgaan. Dit recht geldt voor de gegevens die we gebruiken voor direct marketing. Zo kun je bij ons aangeven dat je niet langer mail van ons wilt ontvangen. Dat geldt ook voor gepersonaliseerde aanbevelingen op onze website.
 
Recht op dataportabiliteit
Ben je klant bij ons of heb je toestemming gegeven voor het gebruik van je gegevens, dan mag je ons vragen om je de digitale gegevens te sturen die we van je hebben. Zo kun je die gegevens overdragen aan een andere organisatie als je dat wenst.
 
Recht op beperking
Je mag ons vragen om het gebruik van je gegevens te beperken. Dit betekent dat we in bepaalde gevallen je gegevens alleen mogen bewaren maar niet gebruiken.
 
Recht om vergeten te worden
Je mag ons vragen om alle gegevens die we van je hebben te verwijderen. We verwijderen dan alle gegevens die tot jou herleidbaar zijn. In sommige gevallen kunnen of mogen we je gegevens nog niet verwijderen. Zo moeten we sommige gegevens 7 jaar bewaren voor de belastingdienst.
 
Recht om een klacht in te dienen
Je mag een klacht indienen over de wijze waarop we met je gegevens omgaan. Heb je een klacht dan lossen we die graag voor je op. Neem daarvoor contact op met ons. Ook mag je je klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens neerleggen. Uiteraard hopen we dat het niet zover komt, maar in het uiterste geval mag je ook naar de rechter stappen.
 
Hoe dien ik een aanvraag of klacht in? 
Stuur je aanvraag of klacht naar ons via info@homezero.nl. We verwerken je aanvraag of klacht binnen 30 dagen. Gaat het om meerdere aanvragen of klachten of is je aanvraag of klacht complex, dan kan dit meer tijd met zich meebrengen. In dat geval nemen we uiterlijk binnen 60 dagen contact met je op. We kunnen je vragen om je te identificeren. In dat geval vragen we bij je gegevens op om er zeker van te zijn dat je de juiste persoon bent van wie de persoonsgegevens zijn. Maak in een kopie van jouw identiteitsbewijs de pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy.
 
12. Welke regels gelden voor deze privacyverklaring?
Onze privacyverklaring moet aan verschillende voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden vind je met name terug in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Daarnaast de algemene regels die volgens de Nederlandse wet gelden van toepassing op onze privacyverklaring.
 
13. Welke cookies gebruiken we?
Je kunt zelf aangeven welke gegevens we van je mogen gebruiken. Heb je ons toestemming gegeven voor het personaliseren van je profiel op basis van je surf- en zoekgedrag, dan kunnen we onze website speciaal op jou instellen zodat het gebruik ervan makkelijker en persoonlijker wordt. We doen dit met behulp van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij je bezoek aan onze website geplaatst wordt op je hardware. 
 
We gebruiken de volgende soorten cookies op onze website:
•                functionele cookies, zoals sessie- en login cookies voor het bijhouden van sessie- en inloginformatie
•                geanonimiseerde analytische cookies, om inzicht te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire                  pagina’s en populaire onderwerpen
 
Meer specifiek gebruiken we de volgende cookies:
•                Google Analytics geanonimiseerd (analytische cookies)
•                Google Analytics (analytische cookie)
•                Google Adwords (tracking cookie)
 
14. Wat doen we met gegevens van minderjarigen?
We richten ons met onze website of als organisatie niet specifiek op minderjarigen. Dit houdt in dat als je jonger bent dan 18 jaar, je toestemming nodig hebt van een ouder of voogd om gebruik te maken van onze website. Ben je bij je bezoek aan onze website of webshop minderjarig, dan gaan we ervan uit dat je voor je bezoek deze toestemming hebt gekregen. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 18 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@homezero.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
 
15. Heb je een vraag over deze privacyverklaring?
Heb je een vraag over onze privacyverklaring? Neem dan gerust contact op met ons door een mail te sturen naar info@homezero.nl. We helpen je graag.

HomeZero gebruikt cookies
Aanpassen
Oke!
Wil je al onze cookies?! 🍪

Wij gebruiken cookies om ons platform te verbeteren. Geef hieronder je voorkeuren aan en wij plaatsen alleen de juiste cookies.

Noodzakelijke cookies

Analytische onpersoonlijke cookies die noodzakelijk zijn voor de werking van het platform en onze dienstverlening.

Statistieken cookies

Gedragsinformatie die wij nodig hebben om te zien hoe HomeZero gebruikt wordt op de manier zoals wij zelf hebben bedacht.

Marketing cookies

Cookies om jou als bezoeker beter te begrijpen en je persoonlijke informatie te tonen die alleen voor jou relevant is.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.